INIMESE JA LOODUSE KOOSKÕLA

Loodushoiu Fond on tasakaalukas ja koostööle suunatud ühendus, mis soovib turgutada eraalgatuslikke loodushoiu tegevusi Eestis.

Meie missioon

TOETA LOODUST

Soeta digililled!

Juhime tähelepanu importlillede jalajäljele ja pakume alternatiivi päris lillede kinkimisele. Pea meeles kallimat, sõpra või koostööpartnerit digilillega ja näita, et mõtled talle.

Poodi Miks digilill?
Digital flower

UUDISED

Ole kursis meie tegemiste ja värskete mõtetega kogu maailmast

Press

ElurikkusElurikkus KliimaKliima KogukonnadKogukonnad

Loodushoiu Fond hakkab müüma digililli

 Juhtimaks tähelepanu importlillede jalajäljele ja pakkumaks alternatiivi päris lillede kinkimisele, hakkab Loodushoiu Fond müüma digitaalseid meelespäid, varsakapju, nurmenukke, kullerkuppe ja karikakraid. 

Digitaalsed aasa- ja metsalilled võivad olla sobivaks alternatiiviks juhul, kui tahetakse lilledega oma kallimat, sõpra või koostööpartnerit meeles pidada, aga lillesaaja asub kaugel või on füüsilisest kimbust tähtsamgi teadmine, et keegi talle mõtleb. 

Loodushoiu Fondi juhatuse liikme Pille Ligi sõnul ei soovi nad olla äärmuslikud ega öelda, et keskkonnateadlik inimene ei tohiks päris lilli üldse kinkida. „Küll aga tasuks keskkonnale mõeldes eelistada kodumaiseid lilli, sest nagu näitab hiljutine Suurbritannia teadustöö, on imporditud lillede jalajälg umbes kümme korda suurem kui kohapeal kasvatatud lillede oma,“ sõnas Ligi. Lillede tööstusliku kasvatamise jalajälge suurendab nende lennutransport, aga ka kasvuhoonete soojendamine, kasutatavad kemikaalid, veekulu. 

Loodushoiu Fond viib digilillede müügist saadud tulu eest ellu projekte, mis aitavad kaasa elurikkuse suurendamisele. Näiteks on käivitamisel koostööprojekt maaomanikega, toomaks rohkem elu meid kõiki teenindavate taristute juurde (nt elektriliinide alused, teeääred). 

Importlillede jalajälje kohta saab pikemalt lugeda Loodushoiu Fondi blogist, e-poodi pääseb siit

2021. aastal asutatud Loodushoiu Fondi eesmärk on aidata kaasa vabatahtliku loodushoiu arengule Eestis. Fondi tegevusse panustavad maaomanikud, partneritena saavad kaasa lüüa eraisikud, eraettevõtted ja kolmanda sektori organisatsioonid. 

Lisainfo:

Pille Ligi
Loodushoiu Fondi juhatuse liige

tel 518 0641

pille.ligi@loodushoiufond.ee

www.loodushoiufond.ee

Press

ElurikkusElurikkus KogukonnadKogukonnad MetsadMetsad

Hendrik Relve koostas juhendi põlispuu hoidjatele

Hendrik Relve koostatud praktiline juhend aitab maaomanikel märgata ja hoida oma põlispuid ning võrrelda nende jämedust Eesti keskmiste näitajatega. Uhkeid ja eriliste lugudega puid julgustab Loodushoiu Fond kandma vabatahtlikku põlispuude registrisse. 

Hendrik Relve koostatud juhend annab põlispuu hoidjatele täpsema ülevaate, millist puud võib lugeda põlispuuks ning kuidas oma põlispuud mõõta ja kirjeldada. Juhendis toodud näidistabel võimaldab võrrelda oma põlispuu jämedust Eesti keskmiste näitajatega – nii saab teada, millisel juhul vääriks puu juba üle-eestilist tähelepanu ning maaomanikul tasuks see registreerida põlispuude registris.

„Põlispuud on suured ja tähelepanuväärsed puud, kelle vanus ulatub märgatavalt üle inimese eluea,“ selgitab Hendrik Relve, põlispuude uurija, rändaja ja Loodushoiu Fondi kaasteeline. „Põlispuul on kahte tüüpi väärtusi: looduslikud ja kultuurilised. Maaomanikul tasub põlispuid kaitsta ja hoida, sest need on ta kodulooduse rikastajad.“

Algatuse „Põlispuu hoidja“ kutsusid selle aasta alguses ellu Loodushoiu Fond, Eesti Erametsaliit ja Luua Metsanduskool. Kolme kuuga on vabatahtliku üleskutsega liitunud 147 maaomanikku, kes lubavad hoida põlispuid oma kinnistuil enam kui 110 000 hektaril. 

Loodushoiu Fondi veebilehel algatusega liituda saavad maaomanikud lubavad, et nad jätavad kasvama põlispuud ehk nende maal kasvavad puud, mille ümbermõõt on rinna kõrguselt (130 cm) mõõdetuna 220 cm või enam.
Lisainfo maaomanikule põlispuu hoidjaks registreerumise kohta leiab Loodushoiu Fondi lehelt siit. Hendrik Relve koostatud juhendi põlispuu hoidjale saab alla laadida siit ja juhendi järgi saab sisestada oma puu näitajad, loo ja pildi siit.

 

Foto: David Pacheco

Press

ElurikkusElurikkus KliimaKliima KogukonnadKogukonnad

Estateguru ja Loodushoiu Fond paigaldavad linnadesse lindude pesakaste

Estateguru koostöös Loodushoiu Fondiga on kutsunud ellu pesakastide paigaldamise projekti, mille eesmärk on säilitada linnaruumis lindudele sobivad elupaigad. Tallinnas on maaomanikena koostööpartneriteks Kristiine ja Kesklinna linnaosade valitsused ning Pärnumaal Saarde vald. Maaomanikud leidsid linnaruumis pesakastidele sobivad asukohad koostöös haridusasutustega.

Projekti kaaskasuks on laste ja õpilaste loodushariduse praktiliste oskuste teke just pesakastide paigaldamise teemal. Samad teadmised ja oskused tekkisid ka Estateguru töötajatel, kes paigaldasid pesakaste koos Loodushoiu Fondi esindajatega Järve terviseradade parki.

Pesakastid toodeti Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses ja Valgamaa käsitööliste poolt. Pesakastide soetamist rahastas Estateguru.

Loodushoiu Fondi juhatuse liige Pille Ligi kommenteerib nii: „Kliimamuutuste seisukohalt on oluline majade soojustamine, mis samas toob kaasa lindude populatsiooni vähenemise linnas. Räästaalused, seinapraod ja muud sellised kohad kaovad ning nendega koos ka näiteks õõnespesitsejate elupaigad. Teadlased väidavad, et populatsiooni arvukust on võimalik aidata taastada pesakastide paigaldamisega. Kuna Estateguru mõistab kinnisvara teemat, rajasime koos nendega lindudele uued kodud.“

„Estateguru visioon on muuta kinnisvara finantseerimine ja kinnisvarasse investeerimine kättesaadavaks kõigile üle kogu maailma. Meie põhiprotsessid on 90% ulatuses digitaliseeritud, aga investorite ja laenuvõtjate kokkuviimise abil panustame linnaruumi ja keskkondade arengusse kõigis kaheksas riigis, kus me tegutseme. Ehitussektor on üks suurimaid panustajaid kliima soojenemisse ning selliste heategevusprojektide kaudu soovime juhtida tähelepanu tegevustele, millega saame keskkonda säästa ja paremat tulevikku ehitada,“ kommenteeris Estateguru tegevjuht Mihkel Stamm.

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul on linnaosas rohkesti rohelust ja piirkond on kujunenud paljudele linnalindudele sobivaks elupaigaks, mida ka linna planeerimisel silmas peetakse.

„Suuremate arenguprojektide kõrval on meile olulised ka väiksemad ettevõtmised, seetõttu on meie jaoks tähtis, et igas lasteaias ja koolis oleksid üleval linnumajad. Rõõm, et seda tehakse kooliperega üheskoos,“ rõhutas Riibe. „Oleme paigaldanud linnumaju ka eelmistel aastatel, seda nii haljasaladele kui ka parkmetsadesse. Kokkuvõttes toob selline tegevus elurikkust linna tagasi, kuid sel on oluline tähendus nii keskkonnahoiu kui ka kogukonnatunde seisukohast ning üldpildis mõjutab see meie kõigi elukvaliteeti.“

Pesakastide paigaldamise projekt on suurepärane näide eraettevõtte, sihtasutuse ja linna koostööst ning sellest, kuidas on võimalik üheskoos looduslikku keskkonda linnaruumis parandada. Ühtlasi andis projekt võimaluse pakkuda tööd erivajadustega inimestele Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses ja maapiirkonna käsitöölistele Valgas.

Estategurust

Estateguru on juhtiv üleeuroopaline platvorm, mis pakub kinnisvaratagatisega laene väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning hoolikalt valitud investeerimisvõimalusi rahvusvahelisele investorite kogukonnale. Arendame kinnisvara rahastamise ja investeeringute digitaalset piirideta keskkonda, mis toimiks kogu Euroopas ja kaugemalgi. Ühendades eri turgude teenusepakkujad, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning investorid ühtseks toimivaks turuks, suudame pakkuda teiste finantsinstitutsioonidega võrreldes unikaalset lahendust – lihtsat piiriülest digitaalset teenust laenuvõtjatele ja investoritele. Meie tiimi kuulub 120 inimest 18 rahvusest. Nende töökohad asuvad Berliinis, Helsingis, Jerevanis, Manchesteris, Tallinnas (peakontor), Riias ja Vilniuses.

Loodushoiu Fondist

Loodushoiu Fond on tasakaalukas ja koostööle suunatud ühendus, mis soovib turgutada eraalgatuslikke loodushoiu tegevusi Eestis. Loodushoiu Fondi missiooniks on muuta passiivne looduskaitse aktiivseks loodushoiuks koostöös maaomanike ning keskkonnaeesmärkidega ettevõtetega. Lisainfo: www.loodushoiufond.ee

ALGATUS

Istutades tulevikku!

Istutades metsa, istutame tulevikku. Aitame kokku viia maaomanikud ja metsaistutajad!

Avasta Anneta
Tulevikku istutades
Digital flower

TOETA LOODUST

Soeta digililled!

Juhime tähelepanu importlillede jalajäljele ja pakume alternatiivi päris lillede kinkimisele. Pea meeles kallimat, sõpra või koostööpartnerit digilillega ja näita, et mõtled talle.

Poodi Miks digilill?

Panustame üheskoos reaalsetesse loodushoiutegevustesse.

Elurikkus

Loe edasi

Kliima

Loe edasi

Kogukonnad

Loe edasi

Metsad

Loe edasi

Vesi

Loe edasi

Põllumajandus

Loe edasi

KANDEV MÕTE

Maailmas on rohkem kui 50 rohelist varjundit.

Täname teid koostöövalmiduse ja panustamise eest Eesti looduse hoidmisel! Iga tegu loeb ja vaid koos jõuame aastaks 2050 seatud eesmärkideni.