PESITSUSPAIGAD

Paigaldame lindudele pesakaste, et luua neile paremaid elutingimusi linnas või ka ajutiselt kehvemate tingimustega metsa- ja põllumajandusmaal. Nõnda suurendame lindude arvukust ja elurikkust.

Pesitsuspaigad

Pesitsuspaigad on lindudele hädavajalikud, nii looduses kui ka linnatingimustes. Modernse arhitektuuri ja hästi soojustatud majade kõrval peab linnas jätkuma sobivaid pesapunumise kohti ka lindudele.

Linn on inimese poolt tehislikult loodud keskkond ning loodus on sunnitud sellest tulenevate muutustega pidevalt kohanema. Linde on maailmas üle 10 000 liigi, nende vajadused elukohale erinevad liigiti. Varasemalt on paljudel linnalindudel olnud koht, kuhu pesa rajada – olgu selleks siis maja fassaadipraod, räästad või vanad kinni katmata ventilatsioonitorud. Majade rekonstrueerimine, parem soojustamine ja uudne arhitektuur on aga paljud lindudele sobivad pesitsuspaigad ära kaotatud ning seetõttu on õõnespesitsejate arvukus linnades vähenemas. 

 

Lisaks arhitektuurile mõjutavad lindude arvukust ka rohealade olemasolu, eraaedade rohkus ja toidu kättesaadavus. Mõned linnuliigid on kohandunud elama inimeste läheduses, ehitades oma pesa näiteks maja räästa alla. Energia säästmiseks loodud uued ehituslikud nõuded ja tänapäevased moodsad ehitised on aga tekitanud olukorra, kus linnalindudel ei ole enam mõrasid, pragusid ega avatud ventilatsiooniavasid, kuhu oma pesa rajada.

"Linnud on keskkonnaseisundi indikaatorid, kui neil läheb halvasti, siis teame, et varsti läheb halvasti ka meil."

Roger Tory Peterson

Lindude elutingimuste parandamiseks on võimalik paigaldada pesakaste. Pesakastide paigaldamine aitab luua pesitsuspaiku linnades ning kompenseerida neid ajutiselt häiritud majandusmetsades ja põllumajanduslikel maadel. Pesakastid pakuvad lindudele elukohta ja kaitsevad neid halva ilma või kiskjate eest. Veel on elutingimuste parandamiseks võimalik luua uusi rohealasid ning istutada puid ja põõsaid, kuna need on samuti osadele lindudele elupaigaks.

Projekti käigus luuakse lindudele juurde elupaiku, paigaldades selleks erinevatesse kohtadesse mitmesuguste lindude jaoks mõeldud pesakaste.

 

Pöörates tähelepanu lindude elutingimustele, soovime kaasa aidata ka kevadsuvise raierahu järgimisele. Loe Eesti Erametsaliidu praktilisi linnurahu soovitusi siit. Muuhulgas on seal toodud ka juhtnööre, mida pesakaste paigaldades silmas pidada.

Meie koostööpartneriteks on maaomanikud, ettevõtted ja kohalikud omavalitsused. Pesakastide valikul lähtutakse rangelt nõuetest, millised toimivad pesakastid olema peavad. Pesakastide ehitamisel on tehtud koostööd näiteks erivajadusega inimestega Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusest ja maapiirkondade käsitöölistega. 

 

Võta meiega ühendust, kui soovid aidata pesakastide ehitamise või ülespanekuga. See on ka hea võimalus, kuidas näiteks töökollektiiviga üks hea tegu teha!

Close modal

Logi sisse

või

Kontot veel ei ole?

Loo tasuta konto kohe