MEIE TEGEMISED

Soovime aidata kaasa tõeliselt toimivatelele loodushoiu tegevustele. Algatame sel teemal diskussioone ja pakume värskeid ideid. Võimaldame eraisikutel ja organisatsioonidel meie algatustes kaasa lüüa ja soodustame maaomanike initsiatiivi. Muudame vabatahtliku ja koostööl põhineva loodushoiu ühiskonnas aktsepteeritud normiks.

Meetodid

Aitame kaasa looduse kestlikkusele ja kliimamutustega kohanemisele tagades vabatahtliku loodushoiu erinevate algatuste kaudu.

TEEMAD

Südamelähedased teemad

Keskendume kuuele teemale, mis lähtuvad Loodushoiu Fondi strateegiast.

Elurikkus

Loe edasi

Kliima

Loe edasi

Kogukonnad

Loe edasi

Metsad

Loe edasi

Vesi

Loe edasi

Põllumajandus

Loe edasi

TEEMA

Elurikkus

Juurutame mitmekesisuse hoidmisel uuendava ja lepitusökoloogia põhimõtteid Eestis. Ka eramaal.

Bioloogiline mitmekesisus tähendab elu mitmekesisust Maal – kõike alates vetikatest kuni konnakotkaste, mikroobide ja põhjapõtradeni välja! Võtame arvesse kiireid keskkonnamuutusi ja inimese-looduse kooselu võimalikkust, maksimeerime tegevuste abil bioloogilist mitmekesisust, tuginedes ennetamise, vähendamise ja korvamise pritsiibile.

Publikatsioonid Uudised

Seotud teemad

TEEMA

Kliima

Inimtekkeliste kasvuhoonegaaside vähendamine suunab meid vähem ressursse tarbiva ühiskonna poole, lootuses kohaneda kliimamuutustega. Vähendame raadatud maa mõju süsinikuheitmetele.

Kliimamuutuste pidurdamisel peab meie eesmärgiks olema tasakaalu saavutamine inimtekkeliste heitmete allikate ja kasvuhoonegaaside sidujate vahel. Aitame kaasa kasvuhoonegaaside vähendamisele koostöös maaomanikega ning panustame vabatahtliku süsinikuturu arendamisesse.

Publikatsioonid Uudised

Seotud teemad

TEEMA

Kogukonnad

Loodushoid saab toimida, kui maaomanikud ja kohalik kogukond on sellesse kaasatud.

Eesti on riik, kus inimesed hindavad kõrgelt oma elukeskkonda ja vaimset kultuuripärandit. Oskame märgata ning väärtustada looduse ja universumiga seotud uskumusi ning väärtustame pärimust ka tänapäevases moodsas ühiskonnas.Lugupidav ja ühisosa otsiv suhtlemine kogukonnas on heade suhete aluseks. Igaühe loodushoid algab meie suhtumisest ja pisemastki teost. Toimiv loodushoid vajab aktiivseid maaomanikke – paljud riigid ja projektid tõestavad, et vabatahtlike maaomanike kaasamine suurendab liigirikkust (nt Safe Harbor ja METSO initsiatiivid).

Publikatsioonid Uudised

Seotud teemad

TEEMA

Metsad

51% meie maismaast on metsaga kaetud, meil on küllaga hemiboreaalseid metsi. Eesti looduses on esindatud kokku vähemalt 26 000 liiki. Meie suurim väljakutse on pakkuda maaomanikele seaduslikke võimalusi loodushoiuga tegelemiseks.

Metsad on tähtsad väga mitmel moel. Eestis kehtiv metsaseadus tugineb ÜRO definitsioonile, määratledes metsa nii ökosüsteemina kui ka rõhutades metsade olulisust siis, kui keskmine puude pikkus on ajutiselt alla 1,3 meetri ehk siis, kui elupaik ajutiselt muutub. Tulevikus peame rakendama Safe Harbor põhimõtteid Eesti kontekstis, et pakkuda floorale ja faunale sobivaid elupaiku ning samas tagada inimestele vajaminevad hüved.

Publikatsioonid Uudised

Seotud teemad

TEEMA

Vesi

Läänemere hapnikutase ja mikroplasti rohkus peab pälvima Eesti ühiskonnas laiemat tähelepanu. Ka kuivendatud rabad ja sood vajavad soojeneva kliima tingimustes erilist hoolt.

Rabariigina on puhta joogivee olemasolu meie jaoks tavaline nii põhjaveekihtides kui ka pinnaveekogudes. Kliimatingimuste ja vähese elanike arvu tõttu oleme harjunud värske veega, kuid peame parandame vee taaskasutamise harjumusi tegevuste puhul, kus puhast magevett saab säästa. See nõuab eriprojekte rabade ja rannikualadega.

Publikatsioonid Uudised

Seotud teemad

TEEMA

Põllumajandus

Mahemaa osakaalu poolest oleme Euroopas kolme esimese seas. Siiski on võimalus suurendada bio- ja ringmajandust ning kasvatada kõrvalsaaduste lisandväärtust.

Kõigest 10% Eestimaast on intensiivses kasutuses põllukultuuride all. Kogu põllumajanduse all olevast alast on umbes 23% mahemaa. Suurt osa majandatakse keskkonnasõbralikult, enamikku taimekaitsevahendeid ja/või mineraalväetisi ei kasutata. Steroide ei kasutata ning ka geenmuundatud taimede kasvatamine on Eestis keelatud.

Publikatsioonid Uudised

Seotud teemad

Close modal

Logi sisse

või

Kontot veel ei ole?

Loo tasuta konto kohe