Wildlife Estates ning maakasutuse mentorlus

Tõstame metsa- ja põllumaa omanike ning konsulentide teadlikkust.

Jätkusuutlik eraomandis olevate maade majandamine on võtmetähtsusega Euroopa Roheleppe eesmärkide saavutamiseks.

.

80% Euroopa pindalast on metsa- ja põllumaad. Jätkusuutlik eraomandis olevate maade majandamine on võtmetähtsusega Euroopa Roheleppe eesmärkide saavutamiseks. Kuna suur osa Euroopa bioloogilisest mitmekesisusest elab hinnanguliselt eraomandis oleval maal, on maaomanike aktiivne kaasamine ülioluline, et saavutada ELi looduskaitsealased eesmärgid (Land Is For Ever - Life Project, 2021) ja tugevdada Euroopa ühiskonna vastupanuvõimet kliimamuutuste mõjudele, nagu on ette nähtud bioloogilise mitmekesisuse strateegias aastani 2030.

 

2/3 Euroopa maaomanikest on alla 5ha omanikud ning suuremal osal neist puuduvad looduskaitset hõlmavad erialased teadmised. Eraalgatuslik ja vabatahtlikkusel põhinev WE (Wildlife Estate) märgis on üheks võimaluseks tunnustada neid maaomanikke, kes panustavad aktiivselt mitmekesisuse ja ökosüsteemi taastamisse. Samuti läbi nende kogemuste jagamise ja vajalike teadmisi sisaldavate kursuste loomise, julgustame ka siiani passiivsena püsinud maaomanike kaasa tulemise.

Inspireeritud Land Ethic Mentorship programmist ja Sand County Foundationist, algas 2024 aastast kaheaastane metsa- ja põllumaade jätkusuutlikku ja eetilist eraalgatuslikku majandamist toetav Erasmus + WESEM (Wildlife Estate and Sustainable & Ethic Management) koostööprojekt.

Projekti eesmärkideks on suurendada teadlikkust eetilise ja jätkusuutliku eraomandis oleva maa majandamise fundamentaalsest olulisusest.

Eesmärkide saavutamiseks luuakse koostöö käigus mitmeid koolituse võimalusi VET õpilastele ja oma ala spetsialistidele metsanduse, põllumajanduse ja keskkonna teemadel. Kogu info ühendatakse ühisele platvormile. See annab võimaluse koolitada spetsialiste paindlikul ja praktilisel viisil ning samal ajal täita tühimikku tööturul konsultantide võrgustiku näol maaomanikele WE märgise tutvustamiseks ja julgustamaks selle võrgustikuga liituma.

Seega keskendub WESEM-i fookus järgmisele:

  1. Standardiseeritud sertifikaatide/tähistuste tutvustamine, mis aitavad võrrelda maaomanike jõudlust erinevates keskkonnaeesmärkides ja raamistikes. Need vahendid võimaldavad maaomanikel ja põllumajandustootjatel tunnustada oma toodete/teenuste tarbijaid ja ühiskonda üldiselt kui teatavale standardile vastavat kutse-eetikat. Wildlife Estates (WE), mis tõendab, et maaomanikud aitavad aktiivselt kaasa bioloogilise mitmekesisuse suurendamisele ja ökosüsteemide taastamisele, võib aidata kaasa loodushoiu põhimõtete levitamisele eraomandis oleval maal.
  2. Puuduvate pädevuste edasiandmine nõustajate ja mentorite koolitamise kaudu, kes saavad maaomanikke ja põllumajandustootjaid otseselt koolitada ja inspireerida. Peer-to-peer lähenemine on osutunud tõhusaks ettevõtluskäitumise harimisel ja eriti põllumajanduses.
  3. Koolitada kutsehariduse õpilasi ja spetsialiste metsanduse, põllumajanduse ja keskkonnateadlikeks maaomanikeks, andes neile teadmisi ja oskusi, et juhtida oma taluettevõtteid eetiliselt ja säästvalt ja edukalt taotleda keskkonnamärgiseid, nagu Wildlife Estate.

Luua Metsanduskool  on ainus Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv kutsehariduskool Eestis, kust saavad parima praktilise hariduse kõik metsanduse ja loodusvaldkonna tulevikutegijad.

Euroopa Maaomanike Organisatsioon ELO 1972 aastal loodud maaomanike ühendus. Projekti edukusse panustab läbi info leviku WE märgise pädevuse.

OnProjects Advising SL on 2014 aastal asutatud projektijuhtimse  eraettevõte. Partneri rolliks on luua tehnilised lahendused projekti edukaks elluviimiseks. 

Poola Ökoloogia Klubi on 1980. aastal Poolas asutatud üleriigiline mittetulunduslik valitsusväline organisatsioon, mille missiooniks on toetada säästvat arengut, säästa ja parandada keskkonna kvaliteeti, kaitsta inimeste elu ja tervist.  

Loodushoiu Fond on projekti juhtpartner, kelle rolliks on koostöö huvigruppidega Eestis, koostöös parnteritega õppeplatformi loomine ning selle levitamine.

 

Wildlife Estates märgise hindamismetoodika analüüs ja hinnang märgise perspektiivile Eesti metsamajanduses

Laen alla
Close modal

Logi sisse

või

Kontot veel ei ole?

Loo tasuta konto kohe