LUGEMISMATERJAL

Dünaamilise organisatsioonina otsime ja jagame teavet, mis juhatab meid varasematest dogmadest edasi, et saaks teha läbipaistvaid ja teadmistepõhiseid otsuseid.

Juhend põlispuu hoidjatele

Kuidas oma põlispuid kirjeldada ja mõõta? Millist puud võib lugeda põlispuuks? Mismoodi puu mõõtmeid, vanust ja seisundit hinnata? Nendele küsimustele leiad vastuse Hendrik Relve koostatud Põlispuu hoidja juhendist, mis on siit allalaetav. 

Süsinikuturg ja maaomanik III

Mida need süsinikukrediidi ostjad minult soovivad? Mis kohustused neil minu ees ja mul nende ees tekivad? Süsinikukrediitide müümine on uus võimalus maaomanikele, kellel teema vastu huvi. Küll aga on oluline osata küsida õigel ajal õigeid küsimusi. Oleme mõned välja toonud.
 

Loodushoiu Fond

Vabatahtlik süsinikuturg II

Kuidas teha nii, et hea mõte - heitmekoguste vähendamine - oleks sisuline ning ei tekiks “indulgentsi” ostmise turgu? Mis on hea süsinikuprojekti eeldused. Kuidas valida krediitide ostjat nii, et süsinikku siduv metsandussektor aitaks neid, kes on vähendanud oma süsiniku jalajälge? Lisanduvused, skoobid, emissioonid… Lõime erinevatele allikatele viidates lühikokkuvõtte vabatahtliku süsinikuturu kohta.

Loodushoiu Fond

Süsinikuturud I

Mis on süsinikuturud ja mis mõjutab turge? Mis on vahe kohustuslikul ja vabatahtlikul nn süsinikuturul? Kuidas toimib turg ning kes on osalised?
Kasutades osaliselt Carbon Streaming materjale, koostasime eestikeelse ülevaate.

Loodushoiu Fond

Loodushoiu Fondi põhikiri

Sihtasutuse eesmärk on looduse kestlikkuse toetamine ja kliimamuutustega kohanemisele
kaasa aitamine.  Sihtasutus on mittetulunduslik apoliitiline keskkonna- ja looduskaitse ühendus. Põhitegevuseks ei ole ettevõtlus, ja teenitavat tulu kasutatakse põhikirjalistel eesmärkidel.  

Loodushoiu Fond

Teadusfondi statuut

Teadusesse panustamise põhimõtted.

Loodushoiu Fond

Näita rohkem publikatsioone