LUGEMISMATERJAL

Dünaamilise organisatsioonina otsime ja jagame teavet, mis juhatab meid varasematest dogmadest edasi, et saaks teha läbipaistvaid ja teadmistepõhiseid otsuseid.

RiForMa

Interregi Estonia-Latvia toetatud projekt aitab töötada välja vahendi, mis sisaldab ökosüsteemi teenuste hindamise mudeleid ja algoritme, mis toetavad kaldaäärseid maaomanikke otsustusprotsessis.

Eesti Maaülikool

Wildlife Estates märgise hindamismetoodika analüüs ja hinnang märgise perspektiivile Eesti metsamajanduses

Magistritöö eesmärk on hinnata Wildlife Estates märgise hindamismetoodika sobivust Eesti kontekstis Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna näitel. Antud töö põhjal saab vastata küsimusele, kas märgis sobib Eesti metsamajandusse. Magistritöös tuuakse välja märgise tugevused ja nõrkused. WE märgist võrreldakse PEFC ja FSC sertifikaatidega, et vastata küsimusele, miks Eesti maaomanikud peaksid WE märgist eelistama puidusertifikaatidele. Ühtlasi kaardistatakse märgise taotlemise motiive ning võimalikke arengusuundasid märgisega kaasnevate hüvede osas. 

Airiin Vaasa

Juhend põlispuu hoidjatele

Kuidas oma põlispuid kirjeldada ja mõõta? Millist puud võib lugeda põlispuuks? Mismoodi puu mõõtmeid, vanust ja seisundit hinnata? Nendele küsimustele leiad vastuse Hendrik Relve koostatud Põlispuu hoidja juhendist, mis on siit allalaetav. 

Hendrik Relve

Süsinikuturg ja maaomanik III

Mida need süsinikukrediidi ostjad minult soovivad? Mis kohustused neil minu ees ja mul nende ees tekivad? Süsinikukrediitide müümine on uus võimalus maaomanikele, kellel teema vastu huvi. Küll aga on oluline osata küsida õigel ajal õigeid küsimusi. Oleme mõned välja toonud.
 

Loodushoiu Fond

Vabatahtlik süsinikuturg II

Kuidas teha nii, et hea mõte - heitmekoguste vähendamine - oleks sisuline ning ei tekiks “indulgentsi” ostmise turgu? Mis on hea süsinikuprojekti eeldused. Kuidas valida krediitide ostjat nii, et süsinikku siduv metsandussektor aitaks neid, kes on vähendanud oma süsiniku jalajälge? Lisanduvused, skoobid, emissioonid… Lõime erinevatele allikatele viidates lühikokkuvõtte vabatahtliku süsinikuturu kohta.

Loodushoiu Fond

Süsinikuturud I

Mis on süsinikuturud ja mis mõjutab turge? Mis on vahe kohustuslikul ja vabatahtlikul nn süsinikuturul? Kuidas toimib turg ning kes on osalised?
Kasutades osaliselt Carbon Streaming materjale, koostasime eestikeelse ülevaate.

Loodushoiu Fond

Näita rohkem publikatsioone

Close modal

Logi sisse

Kontot veel ei ole?

Loo tasuta konto kohe