FINANTSID

SA Loodushoiu Fond on sihtasutus, mis on loodud 2021. aastal Tallinnas. Sihtasutuse kuulub Eesti Maksu- ja Tolliameti tulumaksusoodustustega ühingute nimekirja.

Usaldusväärsus

Teeme koostööd teiste sarnase mõtteviisiga organisatsioonidega ja kaasame oma tegevusse erainvesteeringuid ning meie tegevused on auditeeritud.

Püsiannetajana annad olulise panuse looduse kestlikkuse toetamisse ja kliimamuutustega kohanemisele. Sihtotstarbelistesse loodushoiu projektidesse annetatavast rahast läheb 85% tegevuste heaks ning 15% abil kaetakse püsikulusid, et hoida loodushoiu tegevused töös

Annetuse saaja on Sihtasutus Loodushoiu Fond

Makse selgituseks pane "Annetus".

Arvelduskonto on: EE727700771006136155

Viitenumber (ettevõte): 32120

Viitenumber (eraisik): 32133

Selgitus: Annetus

Täname kõiki püsiannetajaid!

Iga annetus loeb, olgu see suur või väike!

Loodushoiu Fond / 2020-04-07

Loodushoiu Fondi põhikiri

Lae alla
Loodushoiu Fond / 2022-06-03

Aastaaruanne 2021

Lae alla
Loodushoiu fond / 2022-06-03

Audiitori ülevaatus 2021

Lae alla
Loodushoiu Fond / 2022-10-27

Hea Annetuse Tava

Lae alla
Loodushoiu Fond / 2023-06-09

Aastaaruanne 2022

Lae alla

Loe annetamise ja tulumaksuvabastuse kohta lisaks

Eraisikule

Kui annetuse või kingituse tegijaks on füüsiline isik, tagastab riik talle tuludeklaratsiooni alusel tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud heategevuslikule organisatsioonile tehtud kingitustelt või annetustelt tulumaksu, aga mitte rohkem kui 1200€ aastas ja kuni 50% isiku maksustatavast tulust.

Kalendriaastal nimekirjas olevale ühingule tehtud annetused on füüsilisel isikul võimalik deklareerida oma tuludeklaratsioonis, mis esitatakse igal aastal 31. märtsiks.

Rohkem infot tuludeklaratsiooni esitamise ja tulust mahaarvatavate kulude kohta.

Juriidilisele isikule

Juriidiline isik saab maksuvabalt annetada kuni 10% oma mullusest kasumist või 3% sama aasta palgafondist. ühel kalendriaastal saab kasutada ainult ühte piirmäära ja kui see piir ületatakse, tuleb ülejäänud osalt tulumaks maksta.

Kuna tulumaksuseaduse kohaselt arvutatakse 10% maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele, saab seda piirmäära kasutada pärast seda, kui majandusaasta kasum on kinnitatud. Niisiis tuleb maksumaksjal teha valik kahe piirmäära kasutamise vahel. Kuna tegemist on väljamaksetega, millele kohalduvat maksusoodustust saab kasutada summeeritult aasta algusest, saab kalendriaasta jooksul makstud tulumaksu osas teha ümberarvestust ning maksumaksja võib igal kuul valida, kumba piirmäära kasutada.

Aasta lõplik maksukohustus selgub maksumaksja viimasest piirmäära valikust.

Tulumaksusoodustusest

Tulumaksusoodustust saavad sellised organisatsioonid, mis on kantud valitsuse poolt kaks korda aastas kinnitatavasse nimekirja, ning mis vastavad Maksu- ja Tolliameti nõuetele. Ühinguid ja nende maksuvabastust hinnatakse iga-aastaselt tegevustest lähtuvalt.

Nimekirja saab ühendus, kes lisaks ülaltoodule:

  • ei jaga vara, tulu ega materiaalset abi endaga seotud isikutele ja nende lähedastele ega oma annetajale
  • annab tegevuse lõpetades oma vara üle teistele nimekirja kuuluvatele organisatsioonidele või avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele (sh riigi- ja omavalitsused)
  • hoiab oma halduskulude määra mõistlikul tasemel ega maksa suuremat töötasu kui samasuguse töö eest ettevõtluses
  • on korrektselt esitanud deklaratsioonid ja aruanded ning tasunud maksud

Nimekirja kantud ühendused peavad kõik annetused koos muude tuludega kandma deklaratsiooni INF4 iga aasta 1. veebruariks. Lisaks annetaja nimele ja summale tuleb deklaratsiooni kanda ka annetaja isikukood või registrikood. Nii saab Maksu- ja Tolliamet ka automaatselt andmed annetajate kohta. Saadud annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsiooni INF9 peavad nimekirja kantud ühendused esitama järgneva aasta 1. juuliks.

Close modal

Logi sisse

või

Kontot veel ei ole?

Loo tasuta konto kohe