PÕLISPUUDE HOIDJA

Märkame ja hoiame endale kuuluval maal põlispuid

ÜLESKUTSE

Hea maaomanik

Küllap igaüks meist teab oma maal mõnda puud, mis on tavapärasest suurem või millega käib kaasas lugu või legend. Need on põlispuud ja nad on alles tänu sellele, et meie, maaomanikud, oleme neid märganud ja säilitanud. Nad on väärt hoidmist ka edaspidi - aidates tagada looduses liigirohkust ja säilitades Eesti pärandkultuuri.

Samuti teame puid, millel on juba praegu potentsiaali saada sama oluliseks - hea maaomanik tunneb need ära ja jätab kasvama.

Loodushoiu Fond, Eesti Erametsaliit ja Luua Metsanduskool kutsuvad Sind osalema vabatahtlikus algatuses märgata ja säilitada põlispuid metsades, põllusiiludel, parkides, tänavate ääres, koduaedades ja mujal.

Eestis ei ole põlispuu kohta ühtset definitsiooni. Seetõttu oleme asjatundjatega konsulteerides paika pannud, et nimetame põlispuuks puud, mille ümbermõõt on rinna kõrguselt (130 cm) mõõtes vähemalt 220 cm.

Algatusega liitunud maaomanikud võivad soovi korral kasutada spetsiaalset märgist, et oma vastutustundlikust suhtumisest ka teistele teada anda.

Loodushoiu Fond, Eesti Erametsaliit, Luua Metsanduskool

Hoian põlispuid

Luban, et märkan ja hoian endale kuuluval maal põlispuid ehk puid, mis on rinna kõrguselt mõõdetuna vähemalt 220 cm ümbermõõduga. Nõnda annan vabatahtlikult oma panuse Eesti looduse mitmekesisuse ja liigirohkuse hoidmisse ning pärandi säilitamisse.

Loodushoiu Fond säilitab algatusega liitunute andmeid vastavalt andmekaitsealasele seadusandlusele ning ei kasuta neid muul otstarbel. Üleskutsega liitunud maaomaniku hektareid ja e-maili aadressi avalikult ei kuvata.

Liitunud maaomanike arv

239

maaomanikku

121 897

hektaril

Vaata maaomanikke siit Arrow right

ÜLESKUTSEGA LIITUNUD

Ando Eelmaa
Pille Ligi
Hendrik Relve
Ants Erik
Metsatervenduse OÜ
Mari Lumi
Luua Metsanduskool
Liia Varend
Jaanus Benjamin
AS Woodwell
Harry Pütsepp
Jaanus Aun
OÜ J.A. Konsultatsioonid
Uluk Puit - Notist Planguni
Aili Kirst
Andres Lippmaa
Reigo Ahven
Anu Lensment
Lauri Leivo
Ahto Kangur
KAUR Kotsur
Ruth Metsaots
Janek Kuuse
Epp Margna
Kertu Elfenbein
Heiki Hepner
Valter Tominga
Toomas Muru
Aivo Liitmaa
Tarmo Kärsna
Atso adson
Tõnu Tiirmaa
Mark Kostõgov
Vaimõisa mõis
Metsamaahalduse AS
Mikk Link
Taavi Ehrpais
OÜ Alemaa ja Mets
Hovard Nurme
Priit Hõbemäe9
Arvo Järvet
Are Selge
Margus Kisla
Kalle Kõllamaa
Aili Ohlau
Triinu
Andrus Jair
Sulev Kuulbas
Piret Jõgisuu
Erki Toomet
Ivo Tiits
Tiit Arusoo
Piret Iter
heiki laas
marek roostar
Ako Jõgi
RAILI REINVEK
HEIKI NEELUKSE
Jaan Elgula
Lauri Lepik
Ants Varblane
Juhan Ibrus
Katrin Männiste
Tõnu Mäepalu
OÜ Hõbelakk
Kai Karell-Narrusk
OÜ Metsagrupp
Virgo Inno
Anna
Lembitu Twerdjanski
Sven Köster
KADRIN KAASIK
Merle Merikyll
Aleksander
Mikk Rand
Päikesekivi talu
German Breus
Palumetsa OÜ
Karusambla OÜ
Metsnik OÜ
Estonian Sustainable Forestry OÜ
Nele Labi
Tahkuranna Lasteaed-Algkool
Peeter Park
Janno
Maarika Õunapuu
Jüri
Mihkel Link
Reena Ailt-Tamm
Õie Kirsipuu
Kerttu Trahv
Ralf Pärni
Kadri
Tanel
Marit Kivisild
Kalle Kalmus
Mikk Varblane
Lloyd Clark
Maarja Kaur
Priit
Pansion Hermann
eda kommitz
OÜ Polli Mõis
Rein Palling
Marit Reinmets
Kaja Tamm
Elina Karron
Kalev
Viljar Liiva
Maimu Lehiste
Jaak Uba
Mart Veskimägi
Margus Liiv
Tiiu Maran
Hannes
AIRI PERKMANN
Piret Karri
Lääne-Harju Vallavalitsus
Marianne Aas
Katrin
MATI JÜRIMAA
Allar Maaring
Valga Puu OÜ
Ann Vainlo
Asta Laansoo
Ainar Talts
Aado Haandi
Ats Täht
Kairit Reiman
Aavo Kannike
OÜ Koidusalu Talu
Peeter Lasting
Eveliis Mee
Mart Ratassepp
Lydia Tiits
Peeter
Marge taivere
Aivi Tukk
OÜ Hõbelakk
Anu Somelar
Aili Kirst
Ülo Müürissepp
Fred Puss
Jaan soieva
Külli Joonson
Sulev Kaldaru
Mihkel Lokk
Laila Elhuveig8
taimi Saar
Tarmo Soidla
Gren
Margus Sahk
toomas vernik
Ville
Marko Põld
tõnu
Anneli Ahven
Marek penno
Väino Urb
Elina Kiilaspä
Tõnis Kaasik
Nele Tammeaid
Margus Sakk
Anne Paldrok
Tiina Gill
Terje Täpsi
Kersti Tammesaar
Rita Lüüs
Hele Ellermaa
Edi
Meelis Tähepõld
Olga Kristjuhan
Asta Laansoo
Iren Haljand
Jaak Ustal
A.P.Mets OÜ
Raja Mets OÜ
Ivo Leek
Eha
Eensaar Mart
Kiigatsi talu
Kersti Killing
Margit Düüna
Ülle Marks
Tarvo Kapp
Tumanov Marko
Kuldar - Roheala.ee
Arvo kundla
Helina
Katrin Tamm
Tiina Uusküla
Peeter Treufeldt
Marika Meos
Marika
Sirje Sälli
Vilve
Anne Hermlin
Marek Irdla
Ingrid Loit
Ingrid Loit
Andres Kärssin
Kuldar Käsper
Oliver Kollamaa
Küllike
Margus Rebane
Juri
Meelis Haljaste
Liine Leetberg
Allan Eelma
Indrek Silver Einberg
Kati
Killu Mei
Lydia Kalberg
Jaanika
Trepimäe Suvekodu
Jana S
Taimi Saar
Alikee Kubi
Naigo Vilba
Margit Kalmus
Urmas
Siiri Lind
Ain Näkk
Anne-Lii Luts
Ville Vulkan
Close modal

Logi sisse

või

Kontot veel ei ole?

Loo tasuta konto kohe